Sunday, February 6, 2011

Kesan-kesan Daripada Peperangan Badar

=Kemenangan Islam ini tidak disenangi oleh pihak Yahudi dia Madinah,khususnya Bani Qainuqa'dan kaum Musyrikin di Makkah.Oleh sebab kaum Yahudi telah cuba memperkecil kejayaan ini,maka mereka pun telah dihalau dari Madinah.


=Penyingkiran kaum Yahudi dari Madinah berdasarkan wahyu Allah SWT,kerana dikhuatiri mereka akan melakukan pengkhiantan.Malah sikap mereka memperkecil orang islam Madinah dan memihak kepada kelompok Musyrikin Quraisy merupakan suatu pelnggaran perjanjian yang termaktub dalam piagam Madinah.


=Bagi pihak Musyrikin Makkah,kemenangan tentera Islm menyebabkan mereka menaruh dendam terhadap orang islam.Dendam tersebut dimanifestasikan dalam peperangan berikutnya,iaitu Perang Uhud.

No comments:

Post a Comment