Friday, May 3, 2013


Pengenalan :
 • Ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun awal melalui penemuan sistem tulisan yang terdapat pada batu bersurat, , tugu, istana kuil, surat perjanjian dan sebagainya.
 • Menurut Darcy Riberio sistem tulisan ialah lambang dan manifestasi sesebuah bangsa.
 • Antara sistem tulisan awal iaitu heroglif (Mesir) ideogram (Sumeria) piktograf (China) dan Phoenicia (Yunani)
 • Bentuk tulisan awal berbentuk lambang dan simbol menjadi maksud tertentu.
 • Latar belakang tamadun awal.
Isi :
Sistem Tulisan sebagai Catatan Pensejarahan :
 • Ahli arkeologi dapat mengkaji sejarah perkembangan tamadun Mesir melalui penemuan batu bersurat yang dikenali sebagai ‘Roseta Inskription’ .Tulisan ini terdapat pada dinding-dinding piramid. Melalui tulisan Rosetanini dapat digambarkan corak kegiatanekonomi dan pertanian masyarakat Mesir purba.
Tulisan Untuk Merekod Upacara Keagamaan :
 • Penemuan rumah berhala ‘ziggurat’ di Sumeria iaitu bangunan berbentuk piramid tujuh tingkat. Catatan pada dinding kuil dan ziggurat membuktikan telah wujudnya amalan keagamaan dalam masyarakat tamadun awal. Di Mesir penemuan kompleks kuil di Karnak dan Memphis ada mencatatkan tentang gambar-gambar dan simbol menggambarkan keagungan dan kebesaran firaun Kuffu yang membinanya. Tulisan pada dinding kuil membuktikan berlakunya upacara pemujaan terhadap Tuhan firaun atau Amon-Re di Mesir.
Tulisan Untuk Merekod Sistem Undang-Undang :
 • Kod Hammurabi mengandungi 282 pasal meliputi pekara seperti perkahwinan, perdagangan, pertanian, pewarisan harta dan hukuman terhadap kesalahan jenayah yang dilakukan oleh masyarakat di Mesopotamia. Undang-undang Hammmurabi menetapkan hukuman berat kepada sesiapa yang cuba mengubah mana-mana bahagian dalam kod tersebut.Golongan hamba diberikan hak serta dilindungi . Kod Hammurabi juga mencatatkan hak pengguna daripada ditipu oleh peniaga. Hukuman bagi setiap kesalahan jenayah amat berat dan rakyat perlu membayar denda yang berbeza mengikut status sosial. Hukuman lebih ringan jika kesalahan dilakukan oleh golongan atasan atau bangsawan dan sebaliknya.
Tulisan untuk Merekod Perkembangan IlmuPendidikan :
 • Catatan pada buku rekod-rekod perubatan di Mesopotamia mengandungi 600 koleksi ubat-ubat dan merekod perkembangan bidang perubatan yang dikawal oleh kerajaan. Doktor diberikan penghormatan tinggi dan dilantik untuk berhidmat di istana. Kod Hammurabi mengandungi sembilan fasal/kod berkaitan ilmu pembedahan. Dalam ilmu matematik sistem angka diperkenalkan. Terdapat dua sistem angka iaitu perpuluhan dan perenam puluhan. Dua teks ilmu matematik telah dihasilkan iaitu ‘ table text’ dan ‘problem text’ oleh masyarakat di Mesopotamia.
Tulisan Untuk Merekod Karya Kesusasteraan/ Kesenian :
 • Epik Gilgamesh merupakan karya puisi yang panjang menyentuh tentang kepahlawan dan kehebatan putera-putera diraja dan corak hidup orang Sumeria. Pada zaman Sumeria epik yang terkenal iaitu Legenda Etana dan Legenda Adapa. Karya yang dihasilkan pada zaman Babylon lama iaitu ‘The Poor Man of Nippur, The Lord of Wisdom dan Pessimistic Dialouge Between Master and Servant’. Pada abad ke- 3 SM tulisan cunieform menceritakan mitos tentang tuhan Enlil dan Ninhursag dihasilkan.
Tulisan untuk Merekod Urusan Pentadbiran :
 • Catatan rekod-rekod pentadbiran zaman dinasti-dinasti awal di China. Penemuan kubur besar besar ‘ Teracota’ mencatatkan tentang keagungan pemerintahan Shih Huang Ti. Di India terdapat catatan undang-undang dan tanggungjawab pemerintahan yang di pahat pada tiang-tiang batu Asoka untuk dipamerkan di khalayak ramai.
Tulisan Untuk Merekod Urusan Ekonomi Perdagangan :
 • Di Mesir rumah-rumah berhala mempunyai buku-buku rekod dan catatan tentang semua urusan jual beli, menyimpan buku-buku kredit ( hutang ) dan merekod barangbarang pesanan.
Tulisan Untuk Ketenteraan :
 • Melalui teks-teks ‘Taittiriya Upanishad ‘ dan kitab-kitab rig-veda mencatatkan bahawa raja dianggap sebagai pemimpin tentera yang berperanan melindungi rakyat.Sunday, February 6, 2011

Peperangan Dalam Islam

=Kemunculan Islam telah merubah persepsi manusia terhadap konsep ketenteraan dan peperangan dalam peradaban manusia.


=Islam menyeru dan menggalakkan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah pemerintahan.Namum,sekiranya keselamatan dn intergriti sebuah pemerintahan Islam diancam,pemerintahan perlu dipertahankan melalui konsep ketahanan dan pertahanan menurut ajaran al-Quran dan al-Sunnah.


=Peperangan dalam islam bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau kuasa politik,sepertimana yang didakwa oleh orientalis.Tetapi bagi tujuan mempertahankan maruah diri,masyarakat,agama dan negara.


=Penyebaran agama Islam bukanlah menerusi mata pedang seperti mana yang dikatan oleh orientalis,tetapi menerusi dakwa,penerangan,nasihat dan dialog.Hal ini terbukti apabila agama Islam tersebas ada waktu damai dan bukan pada waktu peperangan.

Kesan-kesan Daripada Peperangan Badar

=Kemenangan Islam ini tidak disenangi oleh pihak Yahudi dia Madinah,khususnya Bani Qainuqa'dan kaum Musyrikin di Makkah.Oleh sebab kaum Yahudi telah cuba memperkecil kejayaan ini,maka mereka pun telah dihalau dari Madinah.


=Penyingkiran kaum Yahudi dari Madinah berdasarkan wahyu Allah SWT,kerana dikhuatiri mereka akan melakukan pengkhiantan.Malah sikap mereka memperkecil orang islam Madinah dan memihak kepada kelompok Musyrikin Quraisy merupakan suatu pelnggaran perjanjian yang termaktub dalam piagam Madinah.


=Bagi pihak Musyrikin Makkah,kemenangan tentera Islm menyebabkan mereka menaruh dendam terhadap orang islam.Dendam tersebut dimanifestasikan dalam peperangan berikutnya,iaitu Perang Uhud.
=Peperangan ini di namakan Perang Badar kerana berlaku di pinggir sebuah telaga antara Makkah dengan Madinah yang dimiliki oleh seorang bernama Badar atau al-furqan,iaitu pemisah antara yg Haq dengan Batil.

Sebab-Sebab Berlakunya Perang Badar

=Dendam-iaitu kaum Musyrikin mahu membunuh Nabi Muhammad SAW dan menghapuskan orang islam,Hal ini disebabkan Nabi Muhammad SAW menyelar agama berhala,iaitu agama nenek moyang mereka.


=Kaum Musyrikin ingin menghapuskan orang islam di MADINAH kerana bimbang perdagangan dengan Syam terganggu.


=Selepas itu,kaum Musyrikin Makkah telah membawa satu kafilah (caravan) perdagan dari Syam ke Makkah yg bernilai 50 000 dinar di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb.

=Tetapi,orang islam pimpinan Nabi MUhammad SAW telah mengesan gerakan kafilah MUsyrikin dengan jumlah tentera seramai 324 orang(kaum Ansar 238 dan kaum Muhajirin 86 orang).


=Setelah Abu sufyan diberitahu tentang kedatangan orang islam,beliau pergi ke Makkah untuk mendapat kan bantuan.Lebih 1000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal telah datang membantu Abu Sufyan.


=Pertempuran tidak dapat dielakkan kerana tujuan sebenar mereka adalah untuk menangkap Kaum Muslimin dan sikap ego Abu Jahal yang ingin menghapuskan Rasulullah dan agama Islam.

=Lalu,pertempuran pun telah bermula dengan perlawaƱ satu sama satu antara 3 orang Muslim dan 3 orang kaum Musyrikin,iaitu Ali bin Abi Talib,Hamzah bin Abd al-Muttalib dan Ubaydah(pihak Muslimin) dengan Al Walid,Utbah dan Shaibah(pihak Musyrikin)

=Akhirnya,pahlawan Muslimin telah berjaya membunuh ketiga-tiga pemimpin Musyrikin tersebut.Seramai 67 orang Musyrikin telah terbunuh termasuk Abu Jahal yg dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud dan Umaiyah bin Khalf oleh Bilal bin Rabah.


=Selepas kekalahan kaum Musyrikin,ramai kaum musyrikin yg ditawan.Mereka dikenakan wang tebusan berdasarkan kemampuan.Seramai 14 orang islam mati syahid dalam perang ini.

PERANG BADAR

=Perang ini merupakan perang pertama disertai oleh Nabi MUhammad SAW

=Perang ini berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 H/624 M antara orang islam di Madinah dengan kaum Musyrikin di Makkah.